Thẻ & chuyên mục

Tổng cục thuế bắc ninh

7/14 khoản thu đã hoàn thành vượt dự toán

Ông Ngô Xuân Tòng – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, tính đến đầu tháng 12/2020, tổng thu nội địa cục thuế thực hiện đạt 22.227 tỷ đồng, đạt 97,7% dự toán pháp lệnh. Trong đó, thu các khoản thuế, phí đạt 16.921 tỷ đồng, đạt 86,6% dự toán, giảm 2% so với cùng kỳ thực hiện.

Báo cáo của Cục Thuế Bắc Ninh cũng cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn có 7 khoản thu và khu vực thu hoàn thành vượt dự toán. Đáng chú ý, số thu tiền sử dụng đất ước đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 71,9% so với dự toán được giao.

Đại diện Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, số thu từ đất tăng khá chủ yếu là tiền đấu giá thành công các dự án BT và dự án đấu giá đất ở các địa phương đã góp phần tăng thu ngân sách nội địa trên địa bàn.

Khoản thu

Một số khoản thu khác cũng có tiến độ thu đạt và vượt dự toán như: Thu tiền thuê đất đạt 118%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 107%; thu khác ngân sách đạt 130%; thu tại xã đạt 102%; thu hoạt động kinh doanh xổ số đạt 128%…

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khoản thu giảm so với dự toán được giao là: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương giảm 5,5%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp giảm 9,6%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nộp giảm 14,3%; thu thuế thu nhập cá nhân giảm 6,1%.

Đại diện Cục Thuế Bắc Ninh cho rằng, nguyên nhân làm giảm thu ngân sách trên địa bàn phần lớn là do tác động của dịch Covid-19. Việc thực hiện chính sách gia hạn nộp thuế; giảm số tiền thuế, phí phải nộp; ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cũng làm nhiều khoản thu trên địa bàn sụt giảm mạnh so với dự toán được giao và so với cùng kỳ thực hiện.

Quyết liệt đôn đốc thu hồi nợ đọng

Đại diện Cục Thuế Bắc Ninh cho biết thêm, bên cạnh một số khoản thu tăng trưởng khá, kết quả công tác thanh tra thuế, giám sát, kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế trong 11 tháng năm 2020 rất khả quan.

Qua công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế yêu cầu điều chỉnh 157 hồ sơ, tăng số tiền thuế phải nộp 141 tỷ đồng, giảm khấu trừ 36 tỷ đồng, giảm lỗ 33 tỷ đồng.

Chia sẻ về nhiệm vụ công tác thuế trong tháng “nước rút”, đại diện Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, toàn đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; phân tích, đánh giá cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, nguồn thu, sắc thuế, xác định rõ các nguồn thu, loại thuế còn thất thu để có giải pháp quản lý hiệu quả.

Đồng thời, rà soát các nguồn thu còn dư địa, còn tiềm năng để khai thác tăng thu, bù đắp một phần số sụt giảm do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Các biện pháp:

Song song với đó, cục thuế cũng tăng cường phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách; ban hành thông báo tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản kịp thời; đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra, kiểm tra; chú trọng rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, phân tích rà soát kỹ các đối tượng tiềm ẩn rủi ro thất thu thuế.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế, bù đắp cho nguồn thu bị sụt giảm.

Đăng ký ngay để nhận thông báo
chương trình ưu đãi sớm nhất

Đăng ký ngay
Days
:
Hours

Yêu cầu báo giá

    Giờ làm việc

    8:00-11:30 & 13:30-17:00 Thứ 2 - Thứ 7

    error: Content is protected !!