Thẻ & chuyên mục

Theo Tổng cục Hải quan, việc miễn thuế theo điều ước quốc tế đã được quy định rõ tại Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13. Trong đó, Điều 2 Luật Điều ước quốc tế quy định:

1, Điều ước quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bên ký kết nước ngoài, làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhỏ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác.

2. Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên là điều ước quốc tế đang có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Bên ký kết nước ngoài là quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác được công nhận là chủ thể của pháp luật quốc tế.

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ gửi kèm công văn số 2611/ĐSĐT-DAI (Thư chấp thuận ngày 18/11/2019 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP Hà Nội gửi Công ty Tekken, Thỏa thuận hợp đồng ngày 27/11/2019 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP Hà Nội và Công ty Tekken ), Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở để xác định Công ty Tekken được miễn thuế NK, không phải nộp thuế GTGT theo điều ước quốc tế đối với hàng hóa do công ty NK để phục vụ dự án Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và tuyến cống chính thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá TP Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trường hợp hàng hóa được miễn thuế NK theo điều ước quốc tế thì hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 29, Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

Liên quan đến chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất để thực hiện dự án đầu tư, Tổng cục Hải quan cho biết, điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/HQ13 quy định miễn thuế NK đối với: “Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác; máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất để thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm, máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cả nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất”.

Điểm đ khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định hoàn thuế đối với trường hợp: “Người nộp thuế đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tải xuất, trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan”.

Điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư 181/2013/TT-BTC ngày 3/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: “Nhà thầu chính nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được miễn thuế NK, không phải trả thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và không chịu thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải NK vào Việt Nam theo phương thức tạm nhập, tái xuất để phục vụ thi công công trình, dự án ODA vốn vay và được miễn thuế XK khi tái xuất như hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này”.

Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”.

Thông tư 181/2013/TT-BTC hướng dẫn nội dung Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH11 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 nên căn cứ các quy định nêu trên thì hiện nay, việc miễn thuế XNK đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất thực hiện theo quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn.

Theo đó, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình phải nộp thuế nhập khẩu và không thuộc các trường hợp hoàn thuế NK theo quy định.

Liên quan đến thuế GTGT, tại khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH11 quy định: “Hàng hoá chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm NK, tải XK; hàng tạm XK, tái NK; nguyên liệu NK để sản xuất, gia công hàng hoá XK theo hợp đồng sản xuất, gia công XK ký kết với bên nước ngoài; hàng hoá, dịch vụ được mua bản giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định nêu trên thì máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp hết thời hạn tạm nhập nhưng DN không tái xuất đối với số hàng hóa này thì phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty Tekken căn cứ các quy định nêu trên hoặc liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn thực hiện.

 

Đăng ký nhận thông tin
và báo giá vận chuyển

Gửi thông tin
Days
:
Hours

Yêu cầu báo giá

    Giờ làm việc

    8:00-11:30 & 13:30-17:00 Thứ 2 - Thứ 7

    error: Content is protected !!