Thẻ & chuyên mục

Ngày 11/01/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 119/TCHQ-GSQL về việc nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan và tổ chức tập huấn trực tuyến.

Tại hội nghị tập huấn trực tuyến, một số Cục Hải quan địa phương đã nêu các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc khai thông tin trước đối với hàng nhập khẩu và kiểm tra thực tế hàng hóa quá cảnh. Để đảm bảo triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế tại các cửa khẩu biên giới, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung như sau.

1. Đối với nội dung khai thông tin trước khi hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy nội địa:

– Người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 Mục I Công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021 gồm: chủ hàng, đại lý làm thủ tục hải quan được chủ hàng ủy quyền.

– Trường hợp cửa khẩu biên giới chưa có địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa đã được Tổng cục Hải quan công nhận:

khi hàng hóa đến cửa khẩu và vận chuyển vào lãnh thổ Việt Nam, công chức hải quan đối chiếu thực tế thông tin về phương tiện trên bản kê, nếu phù hợp thì xác nhận vào ô giám sát công chức hải quan tại cửa khẩu (ghi rõ thời gian hàng đi qua cửa khẩu) và giao 01 bản sao cho người khai để chuyển cho Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan kiểm tra, rà soát, đối chiếu với bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu đối với trường hợp lô hàng phải kiểm tra thực tế.

2. Về việc kiểm tra thực tế hàng hóa quá cảnh tại khoản 1 mục III công văn 119/TCHQ-GSQL bổ sung như sau:

Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện phân tích thông tin hàng hóa quá cảnh, phát hiện lô hàng có dấu hiệu cất giấu hàng cấm, hàng quá cảnh phải có giấy phép nhưng không có giấy phép, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không khai báo và thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa (tỷ lệ 100%), xử lý vi phạm (nếu có).

Trường hợp kết quả kiểm tra hàng hóa đúng khai báo hoặc sau khi xử lý vi phạm (nếu có) và hàng hóa được tiếp tục vận chuyển đi, Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập thực hiện gắn seal định vị điện tử theo quy định để vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu xuất.

Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất thực hiện kiểm tra seal định vị điện tử và cho phép hàng hóa xuất khẩu trong trường hợp hàng hóa còn nguyên seal. Trường hợp không còn nguyên seal, thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa (tỷ lệ 100%) và xử lý vi phạm, chỉ cho phép hàng hóa xuất khẩu sau khi đã kiểm tra thực tế và xử lý vi phạm.

3. Đối với các lô hàng quá cảnh

Kinh doanh tạm nhập – tái xuất được vận chuyển bằng phương tiện tàu hỏa, các toa chở hàng phải đáp ứng điều kiện về niêm phong, giám sát hải quan, gắn được seal của cơ quan hải quan;

Chi cục hải quan nơi vận chuyển đi thực hiện việc gắn seal định vị điện tử lên toa xe chở hàng theo quy định tại khoản 3 mục III công văn số 119/TCHQ- GSQL ngày 11/01/2021,

Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ nhu cầu thực tế để điều chuyển seal điện tử đáp ứng yêu cầu giám sát, trường hợp đã sử dụng hết seal điện tử thì sử dụng seal, niêm phong hải quan để niêm phong theo quy định.

4. Về các chỉ tiêu thông tin tại Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu (Mẫu: BLKHH/2021/NK

BẢN KÊ THÔNG TIN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯỜNG BỘ – Pre-Arrival Declaration).

Tổng cục Hải quan gửi kèm công văn này Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu đã được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế tại cửa khẩu biên giới theo kiến nghị của các Cục Hải quan địa phương đã nêu tại Hội nghị tập huấn trực tuyến.

Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu này thay thế Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021 của Tổng cục Hải quan.

Đăng ký ngay để nhận thông báo
chương trình ưu đãi sớm nhất

Đăng ký ngay
Days
:
Hours

Yêu cầu báo giá

    Giờ làm việc

    8:00-11:30 & 13:30-17:00 Thứ 2 - Thứ 7

    error: Content is protected !!