Thẻ & chuyên mục

Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định tạm dừng hoạt động 4 địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tỉnh Cao Bằng.

 

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hà Nam

Cụ thể, 4 địa điểm tạm dừng tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới lần lượt của các công ty: Công ty TNHH Phương Hoài Dương, địa chỉ xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng; Công ty Cổ phần tập đoàn Vinh Cơ, địa chỉ xã Lê Lai, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; Công ty TNHH Quang Thành Đông Khê, địa chỉ xóm Bản Khoòng, xã Lý Quốc, huyện Hạ Long, tỉnh Cao Bằng; Công ty Cổ phần XNK Hanh Thôn, địa chỉ tại khu vực cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Các quyết định của Tổng cục Hải quan có quyết định từ ngày ký (28/1/2021). Sau 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực, nếu các công ty không có văn bản đề nghị đưa địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới hoạt động trở lại, Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng kiểm tra, báo cáo để Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động.

Trước đó các công ty trên đã có đơn gửi Cục Hải quan Cao Bằng đề nghị tạm dừng hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Cục Hải quan Cao Bằng cũng đã tiến hành kiểm tra tại các địa điểm trên.

Nguồn : https://haiquanonline.com.vn

Đăng ký nhận thông tin
và báo giá vận chuyển

Gửi thông tin
Days
:
Hours

Yêu cầu báo giá

    Giờ làm việc

    8:00-11:30 & 13:30-17:00 Thứ 2 - Thứ 7

    error: Content is protected !!