Thẻ & chuyên mục

Thủ tục hải quan, các quy định mới, doanh nghiệp cần quan tâm. Thông tư số 39/2018/NĐ-CP gồm 5 Điều và 5 Phụ lục. Có nhiều nội dung mới được xây dựng dựa trên việc nghiên cứu áp dụng các biện pháp tạo thuận lợi thương mại. Cũng như để phù hợp với sự thay đổi của tập quán thương mại quốc tế. Đồng thời đáp ứng các yêu cầu quản lý hải quan. Cũng như xử lý các vướng mắc, bất cập khi thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Cụ thể như sau:

Các loại kiểm tra cơ bản có thể khách hàng quan tâm

Các loại kiểm tra cơ bản có thể khách hàng quan tâm

Các loại kiểm tra cơ bản có thể khách hàng quan tâm

Kiểm tra chuyên ngành

Các phí kiểm tra đặc biệt với những loại mặt hàng đặc biệt. Chẳng hạn như phí kiểm dịch, phí hun trùng, kiểm tra chất lượng, khai báo hóa chất… Những nghiệp vụ này sẽ có báo phí riêng tùy vào từng mặt hàng có trong quy trình kiểm định. Tất nhiên dịch vụ hải quan trọn gói của chúng tôi sẽ hoàn thành vấn đề này cho các bạn.

Kiểm hóa

Là việc các cán bộ hải quan thực hiện việc kiểm tra bằng máy soi. Hoặc kiểm tra thủ công bằng cách bốc dỡ mở gói kiểm tra từng kiện hàng một. Hàng hóa bị kiểm tra vì khi tờ khai có nghi vấn sai luồng nên bị chuyển kiểm. Tất nhiên hàng hóa bị kiểm hóa sẽ phát sinh các chi phí bốc dỡ, nâng hạ container, cắt chì, bồi dưỡng xe nâng, công nhân…. Các chi phí này sẽ có trong báo giá trọn gói nếu hàng hóa thuộc diện này.

Tham vấn giá, kiểm tra sau thông quan

Những vấn đề này có thể xảy ra nhưng không nhiều. Tuy vậy với những hàng hóa nằm trong danh mục rủi ro về giá. Mà hải quan nghi ngờ báo giá thấp thì sẽ chuyển qua tham vấn giá ngay, hoặc kiểm tra thông quan sau. Như vậy người làm nghiệp vụ hải quan sẽ phải tiến hành xác nhận việc này với chủ hàng. Chắc chắn sẽ phát sinh chi phí.

Hoàn thuế nhập khẩu, thuế  VAT cho hàng nhập khẩu

Hoàn thuế cho hàng nhập khẩu là nghiệp vụ ít xảy ra. Nhưng thường thấy với trường hợp nợ CO & đóng đủ thuế để thông quan hàng trước. Rồi sau đó có CO nộp trả và xin hoàn thuế. Nghiệp vụ này tuy phát sinh thêm nhưng cũng sẽ mất khá nhiều thời gian, nên thường không tính chung vào phần dịch vụ thông quan.

Quy định dịch vụ hải quan mới nhất cần lưu ý

Những quy định mới liên quan đến hồ sơ hải quan

Những quy định mới liên quan đến hồ sơ hải quan

Những quy định mới liên quan đến hồ sơ hải quan

Một là, phương thức nộp hồ sơ hải quan điện tử sẽ trở thành phương thức nộp hồ sơ hải quan chủ yếu. Hồ sơ hải quan sẽ được người khai hải quan nộp dưới dạng điện tử (bản scan có gắn chữ ký số). Ngay khi thực hiện đăng ký tờ khai hải quan. Như vậy, người khai hải quan không cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ hải quan giấy như hiện tại.

Hai là, phân biệt cụ thể hồ sơ hải quan. Người khai hải quan cần nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục. Hồ sơ người khai hải quan cần phải lưu giữ tại trụ sở của người khai. Xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra, thanh tra. Theo đó, hồ sơ hải quan nộp khi làm thủ tục hải quan sẽ chỉ bao gồm tối thiểu các chứng từ. Cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý hải quan chứ không phải tất cả các chứng từ có liên quan đến lô hàng xuất, nhập khẩu.

Quy định mới về thủ tục hải quan thuận lợi này đảm bảo tính minh bạch và giảm thiểu chi phí, nhân lực cho cả doanh nghiệp và cơ quan hải quan. Trong khâu chuẩn bị hồ sơ hải quan và kiểm tra hồ sơ hải quan.

Những quy định mới liên quan đến khai hải quan, thủ tục hải quan

Để đảm bảo tính thống nhất trong khai báo và điện tử hóa hơn nữa. Việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử, ngoài các nguyên tắc khai hải quan đã quy định. Tại Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Bổ sung một số nguyên tắc như:.

Thứ nhất, một vận đơn phải được khai trên một tờ khai hải quan nhập khẩu. Trường hợp một vận đơn khai báo cho nhiều tờ khai hải quan. Người khai hải quan thông báo tách vận đơn với cơ quan hải quan trước khi đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không có vận đơn. Người khai hải quan lấy số quản lý hàng hóa từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trước khi khai hải quan.

Thứ hai, hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container. Chung phương tiện chứa hàng. Thì người khai hải quan phải thông báo thông tin hàng hóa đóng chung container. Chung phương tiện chứa hàng thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trước khi thực hiện các thủ tục đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan.
Thứ ba, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành. Thì phải có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Phải khai đầy đủ thông tin giấy phép trên tờ khai hải quan.

Khai bổ sung, hủy tờ khai hải quan, khai thay đổi mục đích sử dụng

Một trong những thay đổi lớn trong việc thực hiện khai bổ sung. Thủ tục khai bổ sung được thực hiện hoàn toàn thông qua Hệ thống. Không phải nộp đề nghị dưới dạng bản giấy như hiện tại.

Ngoài ra, để minh bạch hóa các thủ tục khai bổ sung. Đối với từng tình huống khai bổ sung. Phù hợp với tập quán thương mại quốc tế và đặc trưng của từng ngành hàng. Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng. Phân biệt cụ thể các trường hợp người khai hải quan tự phát hiện ra sai sót.

Được khai bổ sung trong thông quan và khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan. Bổ sung thủ tục khai bổ sung cho những trường hợp đặc biệt như. hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thỏa thuận mua, bán nguyên lô, nguyên tàu. Có thỏa thuận về dung sai về số lượng và cấp độ thương mại của hàng hóa. Gửi thừa hàng, nhầm hàng. Gửi thiếu hàng và hàng hóa chưa đưa hoặc đưa một phần ra khỏi khu vực giám sát hải quan.

Đăng ký, phân luồng tờ khai và xử lý tờ khai hải quan, thủ tục hải quan

Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan. 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Phản hồi kết quả phân luồng tờ khai hải quan ngay sau khi tờ khai hải quan được đăng ký thành công. Tuy nhiên, căn cứ vào thông tin cập nhật đến thời điểm hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đến cửa khẩu. Trường hợp thông tin về cơ sở phân luồng có thay đổi so với thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Thì Hệ thống tự động xử lý và thông báo việc thay đổi kết quả phân luồng tờ khai hải quan cho người khai hải quan.

Đối với việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan. Thông tư số 39/2018/TT-BTC bổ sung thêm căn cứ bác bỏ trị giá khai báo trong thông quan. Bổ sung quy định cơ quan hải quan được thực hiện phân bổ các khoản điều chỉnh. Đồng thời sửa đổi quy định về tham vấn một lần. Bổ sung thêm 3 phương pháp xác định trị giá hải quan hàng xuất khẩu so với quy định hiện tại. Quy định về nội dung, điều kiện, trình tự áp dụng, chứng từ, tài liệu của từng phương pháp.

Quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Đối với việc lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Nếu người khai hải quan có yêu cầu lấy mẫu. Sẽ thực hiện đề nghị của mình thông qua Hệ thống mà không cần phải đến cơ quan hải quan. Cơ quan hải quan sẽ tiếp nhận đề nghị thông báo chấp nhận việc lấy mẫu thông qua Hệ thống. Trường hợp lấy mẫu phục vụ kiểm tra chuyên ngành và hàng hóa đang trong khu vực giám sát hải quan. Thì cơ quan hải quan bố trí lực lượng giám sát trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro.

Thông tư 39/2018/TT-BTC –  Quy định mới về thủ tục hải quan thuận lợi. Cũng bổ sung các quy định để làm rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm. Về việc cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan. (thông tin về lượng hàng, thời điểm hàng vào (get in), hàng ra (get out), vị trí lưu giữ và các thay đổi trong quá trình lưu giữ). Trường hợp tại khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm đã có kết nối Hệ thống thông tin với cơ quan Hải quan.

Người khai chỉ cần liên hệ với doanh nghiệp kinh doanh cảng. Để vận chuyển hàng hóa qua khu vực giám sát. Trên cơ sở thông tin về các lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát đã được cơ quan hải quan cung cấp qua hệ thống. Đây là quy định với mục tiêu điện tử hóa các thủ tục tại khâu giám sát. Khâu mà từ trước tới nay đa số làm thủ tục theo phương thức thủ công.

Quản lý hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Để quản lý hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất một cách hiệu quả. Đáp ứng quy định tại Luật Hải quan. Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Quy định cụ thể những nội dung liên quan đến loại hình này theo hướng. Đưa ra định nghĩa thống nhất về định mức hàng gia công. Bổ sung quy định người khai hải quan phải khai báo mã nguyên liệu, mã sản phẩm trên tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm.

Quy định cụ thể hơn về việc thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu. Trách nhiệm thông báo hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công.

Ngoài ra, để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tự nguyện tuân thủ và sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu

Những doanh nghiệp này sẽ không phải thực hiện báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan. Như quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Với những tổ chức, cá nhân chưa tham gia kết nối hệ thống vẫn thực hiện nộp báo cáo quyết toán như quy định. Thêm vào đó, Thông tư số 39/2018/TT-BTC cũng bổ sung quy định về việc sửa báo cáo quyết toán.

Tại sao khách hàng cần dịch vụ hải quan trọn gói

Thông quan đương nhiên là việc bắt buộc đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy nhiên nhiều người đang thắc mắc có thực sự cần dịch vụ trọn gói hải quan hay không? Để trả lời câu hỏi này, trước hết hãy tìm hiểu về những khó khăn mà khách hàng phải đối mặt khi tự mình thực hiện nhé!

Tại sao khách hàng cần dịch vụ hải quan trọn gói

Tại sao khách hàng cần dịch vụ hải quan trọn gói

Khó khăn khi tự làm dịch vụ hải quan

Nếu tự làm khai báo thông báo hàng hóa, khách hàng sẽ gặp phải những khó khăn như :

 • Quy định, văn bản và giấy tờ quá nhiều và phức tạp, gây tốn rất nhiều thời gian và công sức ;
 • Một số ngành nghề và mặt hàng đặc thù sẽ có quá nhiều thông tin, văn bản, chứng từ,… chuyên ngành, nếu không có kinh nghiệm sẽ dễ nhầm lẫn và thiếu sót trong quá trình thông quan ;
 • Thủ tục và trình tự nhiều bước và phụ thuộc theo từng mặt hàng nên thường làm cho chủ hàng cảm thấy chán nản, bực bội ;

Lợi ích khi làm dịch vụ hải quan trọn gói tại Đại Dương

 • Giúp rút ngắn thời gian thông quan và đảm bảo quy trình thông quan thuận lợi hơn. Đồng thời, tối ưu chi phí phát sinh cũng như chi phí giao nhận thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Từ đây, giá thành của mặt hàng được nhập khẩu sẽ hợp lý và ổn định hơn, cũng như tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
 • Giảm thiểu tình huống và rủi ro, nhầm lẫn phát sinh bất ngờ. Hơn hết là hiệu suất được công việc được tăng đáng kể. Đảm bảo sự an toàn cho sản phẩm của chủ hàng. Đồng thời, thời gian giao hàng chắc chắn nhanh hơn rất nhiều.
 • Chi phí cho dịch vụ hải quan trọn gói sẽ thấp hơn nhiều so với tiền bạc, công sức và thời gian mà chủ hàng phải bỏ khi tự làm dịch vụ.

Bảng giá dịch vụ khai báo hải quan trọn gói tại Đại Dương

Giá dịch vụ khai báo hải quan sẽ được công khai, chỉ riêng một số mặt hàng khó, cần làm thêm các thủ tục Đại Dương sẽ trao đổi chi tiết hơn.

Đại Dương cung cấp dịch vụ hải quan trọn gói sẽ làm hết tất cả các khâu trong quá trình khai báo hải quan và những chứng từ cần thiết cho một lô hàng: C/O, công bố sản phẩm, kiểm dịch thực vật, kiểm tra an toàn thực phẩm,….

Khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng vào dịch vụ khai báo hải quan Đại Dương bởi sự chuyên nghiệp, uy tín và trách nhiệm đã được nhiều khách xác nhận.

Hiểu được khách hàng cần sự an tâm khi giao một lô hàng, một tài sản cho chúng tôi. Chúng tôi phải tận tâm đảm bảo tài sản của bạn.

Phí dịch vụ khai báo hải quan với giá trị một lô hàng chẳng đáng là bao. Sự an tâm, thông suốt mới là thứ khách hàng cần khi sử dụng dịch vụ mà không phải là giá rẻ.

Đại Dương chưa bao giờ cạnh tranh về giá. Chênh lệch 200k 300k hay 500k để tìm dịch vụ khai báo hải quan giá rẻ có thể làm được gì? Khi có vấn đề họ có theo đến cùng hay từ chối trách nhiệm?

Bạn có thể tham khảo biểu phí dịch vụ khai báo hải quan bên dưới. Tất cả đều công khai, minh bạch ( có một số dịch vụ thay đổi giá theo thời gian)

Đây là giá dịch vụ khai báo hải quan trọn gói và không phát sinh thêm chi phí nếu hàng hóa của bạn đúng theo chứng từ đã cung cấp.

Danh Mục Nhập Khẩu Hình Thức Chi Phí
1 Lô Hàng/ Tờ Khai THAY ĐỔI THEO THỜI ĐIỂM VÀ ĐÃ BAO GỒM MỞ C/O RIÊNG KHÁCH HÀNG ĐỨNG TÊN TRÊN TỜ KHAI LIÊN HỆ:0877 883388
1 Lô Hàng/ Tờ Khai ĐẠI DƯƠNG ĐỨNG TÊN TRÊN TỜ KHAI TIỀN HÀNG<25TR
(500,000)
25TR<TIỀN HÀNG<200TR
2%
200TR<TIỀN HÀNG<500TR
1.5%
TIỀN HÀNG>500TR
1%

Lưu ý:

 1. Báo giá trên chưa bao gồm VAT và hóa đơn bên thứ 3 (nếu có)
  Hóa đơn bên thứ 3: Phí kiểm hóa của cảng, công nhân cảng, hóa đơn cơ quan kiểm tra chất lượng nhà nước,….
 2. Tất cả các hạng mục báo giá trên dựa trên thực tế hàng hóa được khai báo đúng & đủ & áp dụng cho hàng hóa thông thường
 3. Các loại hàng nguy hiểm, đặc biệt…cần phải báo giá riêng trước khi thực hiện
 4. Đối với các lô hàng có yêu cầu đặc biệt…thì phải thỏa thuận mức chi phí áp dụng riêng trước khi thực hiện

Quy trình thực hiện dịch vụ khai báo hải quan trọn gói tại Xuất nhập khẩu Đại Dương

Khai báo hải quan sẽ chia làm hai dạng là khách hàng đứng tên trên tờ khai hoặc uỷ thác cho Đại Dương đứng tên trên tờ khai. Hai loại dịch vụ sẽ có quy trình khác nhau.

Đại Dương sẽ thể hiện chi tiết dịch vụ thủ tục hải quan gồm những gì và các bước thực hiện.

Quy trình thực hiện dịch vụ khai báo hải quan trọn gói tại Xuất nhập khẩu Đại Dương

Quy trình thực hiện dịch vụ khai báo hải quan trọn gói tại Xuất nhập khẩu Đại Dương

Thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu tại hà nội.

Khách Hàng đứng tên trên tờ khai

 • B1: Tiếp nhận chứng từ hàng hóa: Invoice, Packing List, Bill và các chứng từ liên quan lô hàng do khách hàng cung cấp
 • B2: Làm thông tin khai báo hải quan
 • B3: Gửi nội dung khai báo để khách hàng kiểm tra thông tin và xác nhân.
 • B4: Tiếp nhận thông tin khai báo và truyền tờ khai xem kết quả phân luồng.
  • Tờ khai luồng xanh: Thông quan.
  • Tờ khai luồng vàng: Nộp hồ sơ cho hải quan kiểm tra. Nếu làm nhanh có thể thông quan trong ngày.
  • Tờ khai luồng đỏ: Liên hệ hải quan chờ lịch kiểm hó Sau khi kiểm hóa hàng không có vấn đề sẽ được thông quan.
   Nếu có vấn đề liên hệ chủ hàng xử lí.
 • B5: Bàn giao hàng hoá kèm hoá đơn VAT hàng hoá, CO, tờ khai hải quan (bản photo có đóng dấu).

Khách Hàng Ủy Thác Cho Đại Dương ( Đại Dương đứng tên trên tờ khai)

Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển chính ngạch của Đại Dương sẽ được tư vấn nhập khẩu. Đại Dương sẽ hỗ trợ chứng từ nhập khẩu và hỗ trợ khách hàng liên hệ người bán điều chỉnh sao cho phù hợp để làm thủ tục nhập khẩu đơn giản hơn và Đại Dương sẽ hỗ trợ trọn gói.

Qua những thông tin về thủ tục hải quan đã được Nhập khẩu Đại Dương cung cấp ở trên, mong rằng sẽ ích cho bạn trong quá trình nhập hàng Trung Quốc về Việt Nam. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn thì liên hệ với chúng tôi ngay sẽ được nhân viên hỗ trợ 24/7:

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ văn phòng: Tầng 6, Tòa Nhà 321 Trường Chinh , Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Email: thuongmaidientudaiduong@gmail.com

Hotline: 0877.883.388 – 0876.853.888

Website: https://nhapkhautrungquoc.vn/

 

Đăng ký ngay để nhận thông báo
chương trình ưu đãi sớm nhất

Đăng ký ngay
Days
:
Hours

Yêu cầu báo giá

  Giờ làm việc

  8:00-11:30 & 13:30-17:00 Thứ 2 - Thứ 7

  error: Content is protected !!