Thủ Tục Nhập Khẩu Quần Áo Trung Quốc Chính Ngạch

Vũ Hải 20/05/2020

Trang Chủ » Mặt hàng nhập khẩu » Thủ Tục Nhập Khẩu Quần Áo Trung Quốc Chính Ngạch

Chia sẻ

Nhập khẩu quần áo Trung Quốc

Mã HS

Tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu. Nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP. sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP. Mặt hàng quần áo nhập khẩu được áp dụng mã HS nằm tại Chương 61,62 Biểu thuế XNK 2021.

  • Chương 61: “Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc”.

  • Chương 62: “Quần áo và các hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc”

Xem chi tiết biểu thuế Tại đây

Biểu thuế nhập khẩu quần áo Chương 61 BTXNK 2021

Biểu thuế nhập khẩu quần áo Chương 61 BTXNK 2021

Biểu thuế nhập khẩu quần áo Chương 62 BTXNK 2021

Biểu thuế nhập khẩu quần áo Chương 62 BTXNK 2021

Chính sách và thuế nhập khẩu quần áo

a) Chính sách

Các mặt hàng quần áo, giày dép, và túi xách may sẵn nếu nhập mới 100%. Thì không thuộc diện cấm nhập khẩu hay cũng không thuộc diện nhập khẩu có điều kiện.

Theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. Nên doanh nghiệp có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thương mại thông thường.

Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16. 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

  • Quản lý chuyên ngành

    Ngày 12 tháng 10 năm 2016. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Thông tư 23. Có hiệu lực thi hành từ ngày 26-11-2016. Trong thông tư mới này chỉ có một nội dung duy nhất là bãi bỏ các quy định trong Thông tư. 37/2015; nghĩa là thông tư mới ban hành không còn giữ lại quy định về mức giới hạn. việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm. Trong các sản phẩm dệt may khi xuất khẩu và nhập khẩu mẫu vải vào Việt Nam.

b) Thuế

– Thuế nhập khẩu thông thường: 30%

– Thuế nhập khẩu ưu đãi: 20%

– Thuế VAT : 10%

– ACFTA: 0%

Thủ tục nhập khẩu quần áo

Căn cứ vào Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp tiến hành mở tờ khai nhập khẩu như một lô hàng bình thường.

1.Chính sách. Thủ Tục Nhập Khẩu Quần Áo, giày dép, túi xách may sẵn.
Các mặt hàng quần áo, giày dép, và túi xách may sẵn nếu nhập mới 100%. Thì không thuộc diện cấm nhập khẩu hay cũng không thuộc diện nhập khẩu có điều kiện. Theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.

Nên doanh nghiệp có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thương mại thông thường. Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16. 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

2.Thuế áp dụng cho các mặt hàng quần áo, giày dép, túi xách may sẵn nhập khẩu.
a, Thuế nhập khẩu.

Mặt hàng quần áo may sẵn. Doanh nghiệp có thể tham khảo tại:.
Chương 61: “Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc”.  62: “Quần áo và các hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc”. Tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu. Nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP. sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP.

Với mặt hàng túi xách.Doanh nghiệp có thể tham khảo tại.

Chương 42: Nhóm 42. 02:“Hòm,valy,đựng đồ nữ trang,cặp tài liệu,cặp sách. Túi cặp học sinh,bao kính,bao ống nhòm,hộp camera. Hộp nhạc cụ,bao súng,bao súng ngắn mắc vào yên ngựa. Các loại đồ chứa tương tự. Túi du lịch,túi đựng đồ ăn hoặc đồ uống có phủ lớp cách,túi đựng đồ vệ sinh cá nhân. Ba lô,túi xách tay,túi đi chợ,xắc cốt. Ví,túi đựng bản đồ,hộp đựng thuốc lá điếu. Hộp đựng thuốc lá sợi,túi để dụng cụ,túi thể thao,túi đựng chai rượu. Hộp đựng đồ trang sức, hộp đựng phấn. Hộp đựng dao kéo và các loại túi hộp tương tự bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp. Bằng tấm plastic,bằng vật liệu dệt,bằng sợi lưu hóa hoặc bằng bìa. Hoặc được phủ toàn bộ hay chủ yếu bằng các vật liệu trên hoặc bằng giấy”.

Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi. Bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg. Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.
Theo đó. Từ ngày 01/01/2018, sẽ áp dụng Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường. Tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 45/2017/QĐ-TTg. Thay thế cho Phụ lục tương ứng tại Quyết định 36/2016/QĐ-TTg.
Danh mục các mặt hàng áp dụng. Biểu thuế xuất nhập khẩu thông thường mới được xây dựng. Dựa trên Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung. Nghị định 122/2016/NĐ-CP.

Khi phân loại hàng hóa cần tham khảo các quy định sau:.
Thông tư 14/2015/TT-BTC . Ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân tích phân loại hàng hóa.
Chú giải của Hệ thống hài hòa mô tả. Mã hóa hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới.

Để xác định chính xác mã số HS. Trước khi làm thủ tục hải quan. Doanh nghiệp có thể đề nghị xác định trước mã số. HS của các mặt hàng quần áo, giày dép, túi xách may sẵn. Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào những văn bản trên và đặc điểm tính chất hàng hóa, Chúng ta xác nhận mã số thuế mặt hàng phù hợp để áp dụng. trên tờ khai Hải quan.

b,giá trị gia tăng (GTGT).
Các mặt hàng quần áo, giày dép. túi xách may sẵn mới 100% ngoài thuế nhập khẩu ra còn phải chịu 10% thuế. GTGT theo Luật thuế GTGT số:  13/2008/QH12. Ban hành ngày 03/06/2008 và được sửa đổi-bổ sung. Một số điều theo Luật sửa đổi số 71/2014/QH13 áp dụng từ kỳ thuế 1/1/2015.

3. Quản lý chuyên ngành.
Ngày 12 tháng 10 năm 2016. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Thông tư 23. Có hiệu lực thi hành từ ngày 26-11-2016. Trong thông tư mới này chỉ có một nội dung duy nhất là bãi bỏ các quy định trong Thông tư. 37/2015; nghĩa là thông tư mới ban hành không còn giữ lại quy định về mức giới hạn. việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm. Trong các sản phẩm dệt may khi xuất khẩu và nhập khẩu mẫu vải vào Việt Nam.

4. Thủ tục nhập khẩu.
Căn cứ vào Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp tiến hành mở tờ khai nhập khẩu như một lô hàng bình thường.


Chia sẻ

Copyright 2021 by Dai duong jsc. CODE and SEO by Lamvt.vn.