fbpx

Đại Dương Xuất Nhập Khẩu

Trường hợp khai bổ sung và nộp C/O bị từ chối?

Phương Pháp Vận Chuyển Số 1 VN

Banner Đại Dương Xuất Nhập Khẩu
Banner Đại Dương Xuất Nhập Khẩu

Trang Chủ » Tin Tức » Trường hợp khai bổ sung và nộp C/O bị từ chối

Tổng cục Hải quan trả lời Tổng công ty phát điện 1 – Công ty nhiệt điện Duyên Hải về việc nộp bổ sung C/O quá hạn.

Đại Dương xuất nhập khẩu

Về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

Về việc từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 62/2019/TT-BTC quy định “Trường hợp người khai hải quan khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Điều 5 thông tư này nhưng khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa quá thời hạn quy định tại Điều 7 thông tư này, cơ quan Hải quan từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ theo quy định”.

Theo đó, trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nộp không đúng quy định, cơ quan Hải quan từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Thông tư 62/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nguồn : Hải quan online

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on email
Email
Share on weibo
Weibo
Hải Quan Thế Giới

Các xu hướng mới trên thế giới về chứng nhận xuất xứ

Xuất xứ hàng hóa là cơ sở để áp dụng các chính sách thuế khác nhau của các quốc gia trong hoạt động thương mại. Trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hoặc các hiệp định thương mại tự do (FTA) đều có quy định về ưu đãi thuế quan cho hàng hóa đáp ứng các quy tắc xuất xứ xuất nhập khẩu giữa các nước.

Read More »