Công bố hợp quy và những điều quan trọng bạn cần phải biết

Công bố hợp quy là thủ tục bắt buộc của các tổ chức, doanh nghiệp trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Đặc biệt trong xuất nhập khẩu, hàng hóa phải có đầy đủ hồ sơ công bố hợp quy. Các bạn cùng Đại Dương tìm hiểu về nội dung này trong bài viết nhé.

Công bố hợp quy là gì?

Chúng ta xem định nghĩa của công bố hợp quy là gì? Đó chính là việc các tổ chức, cá nhân tự thực hiện hoạt động công bố sản phẩm, hàng hóa, quy trình,… Phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đã được quy định cụ thể. Đây là thủ tục bắt buộc phải thực hiện nhằm đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn với môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng.

Thủ tục này không những nhằm đảm bảo uy tín, chất lượng của doanh nghiệp. Mà còn đảm bảo quyền và lợi ích của người tiêu dùng. Vì vậy, việc công bố chất lượng sản phẩm sẽ đảm bảo cho sự yên tâm của người tiêu dùng khi sử dụng các sản phẩm trên thị trường.

Công bố hợp quy sản phẩm Đại Dương

Công bố hợp quy sản phẩm Đại Dương

Đối tượng áp dụng công bố hợp quy

Chứng nhận hợp quy dùng để áp dụng cho sản phẩm. Khi sản phẩm đó chứng minh được quá trình, môi trường tạo ra sản phẩm theo quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành. Hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Khi sản phẩm đã có trong danh mục tiêu chuẩn hóa hàng hóa theo thông số kỹ thuật  đúng tiêu chuẩn Việt Nam. Thì phải đăng ký hợp chuẩn cho sản phẩm theo quy chuẩn tương ứng.

Cơ quan đăng ký công bố hợp quy

Để làm thủ tục công bố hợp quy cho sản phẩm. Được tiến hành ở những cơ quan chuyên ngành trực thuộc các bộ: Bộ Y Tế, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn, Bộ Công Thương, Bộ khoa học và công nghệ.

Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy

Làm thủ tục công bố hợp quy doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị trước hồ sơ.  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị 02 bộ hồ sơ. Một bộ được nộp tới cơ quan xử lý hồ sơ, bộ còn lại lưu giữ tại doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ được quy định như sau:

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba)

Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

 • Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư này).
 • Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân. (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật)…
 • Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận. Và được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất)

Hồ sơ bao gồm:

 • Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư này);
 • Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân.(Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa được tổ chức chứng nhận. Là đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý.  Thì hồ sơ phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng. Và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân được tổ chức chứng nhận. Là đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý. Thì hồ sơ của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;
 • Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký;
 • Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu có liên quan.
Chứng nhận công bố hợp quy sản phẩm Đại Dương

Chứng nhận công bố hợp quy sản phẩm Đại Dương

Quy trình công bố hợp quy

Pháp luật quy định về trình tự công bố được thực hiện qua hai bước, cụ thể như sau:

 • Bước 1: Bước đầu tiên của quá trình là đánh giá sự phù hợp đối tượng cần công bố. Với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thực hiện thủ tục công bố.
 • Bước 2: Đăng ký bản công bố tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

Nếu quý vị muốn lưu hành sản phẩm trên thị trường thì bắt buộc phải thông qua hoạt động công bố hợp quy sản phẩm. Vì hoạt động này mang tính bắt buộc. Nó đảm bảo cho quyền lợi của người tiêu dùng. Đảm bảo uy tín, chất lượng của doanh nghiệp thực hiện công bố

Quy định trong công bố hợp quy

Quy định để làm thủ tục công bố sẽ căn cứ:

 • Căn cứ pháp lý: Khi làm thủ tục đăng ký công bố hợp quy, các tổ chức, cá nhân cần căn cứ theo văn bản pháp luật: Thông tư 02/2017/TT-BKHCN, thông tư 183/2016/TT-BTC, thông tư 28/2012/TT-BKHCN, nghị định 132/2008/NĐ-CP, luật 05/2007/QH12, nghị định 127/2007/NĐ-CP, luật 68/2006/QH11.
 • Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký hợp quy sản phẩm.
 • Số bộ hồ sơ: 2 bộ
 • Thời hạn giải quyết: Với hồ sơ không đầy đủ, trong 3 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chức năng thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi. Sau 15 ngày nhận được thông báo tổ chức cá nhân không bổ sung hồ sơ, hồ sơ sẽ bị hủy xử lý. Hồ sơ đầy đủ trong 5 ngày cơ quan chức năng thẩm định. Nếu hợp lệ sẽ thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký. Nếu không hợp lệ sẽ thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ.
 • Việc công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật dựa trên: Kết quả chứng nhận sản phẩm hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật. Tương ứng và do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện. Kết quả của tổ chức, cá nhân khi tự đánh giá sự phù hợp.

Đơn vị nào nhận công bố chất lượng sản phẩm uy tín

Sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Phải được cơ quan nhà  nước có thẩm quyền công bố xác nhận chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên thủ tục công bố hợp quy sản phẩm tương đối khó khăn. Vì vậy doanh nghiệp nên nhờ sự hỗ trợ của công ty tư vấn chuyên nghiệp là giải pháp  tốt nhất. Hồ sơ do bên đơn vị được ủy quyền có nghiệp vụ giải quyết nhanh chóng. Vậy đâu là công ty tư vấn công bố sản phẩm uy tín để chúng ta trao mặt gửi vàng? Công ty Đại Dương là câu trả lời.

Dịch vụ của chúng tôi

Đại Dương là đơn vị chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp về các lĩnh vực liên quan xuất nhập khẩu. Trong đó danh mục hàng hóa phải công bố hợp chuẩn hợp quy mới đặt tiêu chuẩn xuất khẩu. Chúng tôi sẽ hỗ trợ những vấn đề pháp lý cho khâu chuẩn bị hợp quy như:

 • Kiểm tra, tư vấn hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
 • Hỗ trợ công chứng, dịch các tài liệu cần thiết trong quá trình công bố.
 • Lên chỉ tiêu xét nghiệm, gửi mẫu và nhận kết quả xét nghiệm.
 • Soạn thảo hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm.
 • Đại diện khách hàng giải quyết các vấn đề phát trình trong suốt quá trình làm thủ tục.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan sau khi công bố.

Tổng kết

Công bố hợp quy là quy trình không thể thiếu trong xuất khẩu. Nó là thủ tục chứng minh cho nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm. Nhưng đó lại không phải việc đơn giản. Hãy để Đại Dương giúp doanh nghiệp bạn hoàn thành thủ tục nhanh nhất. Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được tư vấn chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published.