[ Thông báo ] Hướng dẫn khai báo SL1, SL2 trên tờ khai

[Thông báo]

Hướng dẫn khai báo SL1, SL2 trên tờ khai xuất khẩu

Sáng ngày 07/01 Tổng cục Hải quan đã có thông báo về việc Khai báo đơn vị tính trên tờ khai Xuất khẩu. Giải quyết vướng mắc của một Doanh nghiệp và Hải quan địa phương về khai báo Số lượng (1) và số lượng (2).

Tại mục 2.72+ 2.73 Tại Phụ lục của Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của  Bộ trưởng Bộ tài chính. Quy định về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu. Và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO SỐ LƯỢNG (SL 1), TRỌNG LƯỢNG (SL2) TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN XUẤT KHẨU

Căn cứ pháp lý: Mục 2.72 + 2.73 phụ lục I thông tư 39 hướng dẫn các chỉ tiêu khai báo trên Tờ khai điện tử đối với hàng hóa XUẤT khẩu.

 2.72 Số lượng 

Ô 1: Nhập số lượng hàng hóa xuất khẩu của từng dòng hàng theo đơn vị tính trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

 (1) Trường hợp hàng hóa chịu thuế tuyệt đối, nhập số lượng theo đơn vị tính thuế tuyệt đối theo quy định.

 (2) Có thể nhập đến 02 số sau dấu thập phân.

 (3) Trường hợp hàng hóa phải nộp phí cà phê, hồ tiêu, hạt điều, bảo hiểm cà phê, nhập số lượng theo đơn vị tính phí/bảo hiểm theo quy định.

 (4) Trường hợp số lượng thực tế có phần thập phân vượt quá 02 ký tự, người khai hải quan thực hiện làm tròn số thành 02 ký tự thập phân sau dấu phẩy để khai số lượng đã làm tròn vào ô này, đồng thời khai số lượng thực tế và đơn giá hóa đơn vào ô “Mô tả hàng hóa” theo nguyên tắc sau: “mô tả hàng hóa#&số lượng” (không khai đơn giá vào ô “Đơn giá hóa đơn”).

 Ô 2: Nhập mã đơn vị tính theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, (tham khảo bảng mã đơn vị tính trên website Hải quan: www.customs.gov.vn) Trường hợp hàng hóa chịu thuế tuyệt đối, nhập mã đơn vị tính thuế tuyệt đối theo quy định, (tham khảo mã đơn vị tính tại Bảng mã áp dụng mức thuế tuyệt đối trên website Hải quan: www.customs.gov.vn). 

2.73 Số lượng 

(2) Ô 1: Nhập số lượng hàng hóa xuất khẩu của từng mặt hàng theo đơn vị tính trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Có thể nhập đến 02 số sau dấu thập phân. 

Ô 2: Nhập mã đơn vị tính theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. (tham khảo bảng “Mã đơn vị tính” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn)

0701 Hướng dẫn kê khai đơn vị tính, số lượng 1, số lựơng 2 trên TK Xuất khẩu

Dưới đây, Đại Dương bổ sung thêm những thông tin về mục đích của việc Khai báo SL1, SL2

Mục đích của việc khai báo SL 1 và SL 2:

 – Số lượng (1): là cơ sở để xác định số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng hóa và hóa đơn thương mại. Phục vụ cho việc xác định trị giá tính thuế, áp dụng mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo thực tế hoạt động giao dịch. 

– Số lượng (2): phục vụ yêu cầu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 Theo thực tế hoạt động giao dịch hàng hóa thì Số lượng (1) rất đa dạng về đơn vị tính. Ví dụ: mặt hàng thuốc có đơn vị tính viên/ vỉ/ hộp/ thùng/ kiện… 

Số lượng (2) là số liệu được quy đổi từ Số lượng (1) theo hợp đồng giao dịch thực tế.

Số lượng (1) khai báo đơn vị tính dựa trên đơn vị tính theo giao dịch thực tế (đơn vị tính trong hợp đồng, hóa đơn ….). 

Số lượng (2) khai báo đơn vị tính dựa trên Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Nguồn: Tổng Cục Hải quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.